vline vlinevline
deutsch
vline
рyсский
vline
español
vline
maszyny flotacyjne metale nieżelazne metale szlachetne
innovator

Zakład Działalności Innowacyjnej INNOVATOR Sp. z o.o. został utworzony w 1997 roku. Jest to spółka państwowa, której właścicielem jest Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Od dnia utworzenia ta inżynierska Spółka zajmuje  się. transferem do przemysłu technologii opracowywanych w Instytucie Metali Nieżelaznych oraz podejmowaniem na bazie tych technologii produkcji i usług w ramach działalności własnej.

 

Wykorzystując stały bezpośredni związek z Instytutem Metali Nieżelaznych od początku swojego istnienia INNOVATOR Sp. z o.o. zajmuje się działalnością badawczą, projektową, produkcyjną, usługową i handlową w branży metali nieżelaznych.

 

W roku 2005 Innovator Sp. z o.o., zgodnie ze swoją. misją zaangażowała się w organizację produkcji i sprzedaży  maszyn flotacyjnych typu IF, których  nowoczesna konstrukcja jest dziełem zespołów badawczych Instytutu Metali Nieżelaznych. Oferta Spółki obejmuje również dostawy innych urządzeń i wyposażenia dla zakładów wzbogacania rud metali nieżelaznych i węgla. W zakresie dostaw maszyn INNOVATOR ściśle współpracuje z polskimi zakładami wzbogacania rud metali nieżelaznych i węgla , a w ostatnich latach równie skutecznie eksportuje te maszyny do Chin, Serbii oraz Kazachstanu.

Niewątpliwą wartością Spółki jest jej doświadczona kadra, która w znacznej większości wyłoniona została spośród pracowników Instytutu Metali Nieżelaznych. Korzystanie z potencjału naukowego i badawczego Instytutu Metali Nieżelaznych, duże doświadczenie zatrudnianych pracowników, znających doskonale branżę oraz istniejące w niej powiązania, pozwala Spółce na składanie klientom kompleksowych ofert techniczno - handlowych obejmujących:

 

•    badania technologiczne poprzedzające projektowanie.

•    wykonanie projektów  technologicznych, maszynowych , elektrycznych niezbędnych do realizacji zaproponowanych technologii,

•      organizacja produkcji i sprzedaż maszyn flotacyjnych oraz innych maszyn , znajdujących zastosowanie w zakładach wzbogacania różnych kopalin użytecznych,

innovatordo góry

INNOVATOR Sp. z o.o.
ul. Sowińskiego 5
PL 44-101 GLIWICE
tel. +48 32 238 02 45
fax +48 32 238 02 02
info@innovator.com.pl